top
logo

Main Menu


Home Group Leader in MN
Minnesota Local Leaders PDF Print E-mail
Tuam Thawj Tswj
Txaj Vaag Thoj
Lwm Thawj Tswj
Nkaaj Txhim Thoj

Tuav Ntawv
Nyaj Tsua Thoj

Tuav Kev Plaub Ntug
Vaaj Xaab Thoj
Zoov Kaim Thoj
Paaj Mais Thoj

Tuav Kev Cai Dlaab Qhuas
Ntsuab Hawj Thoj
Nkag Tswb Thoj
Nkaub Thoj
Lis Suav Thoj
Tuav Kev Kawm
Txooj Tub Thoj
Lauj Pov Thoj
Maiv Tsaab Thoj
Tuav Tsab Peb Caug
Vaaj Tsheej Thoj
Ntxoov Lauj Thoj
Kuam Neeb Thoj
Vaam Meej Thoj
Tuav Koom Hum Pov Fwm
Vaam Meej Thoj
Ntsum Qhua Thoj
Tuav Paab Hluas
Xub Thoj
Tuav Paab Quas Puj
See Yaaj (Nam Txooj Tub Thoj)
Saw Cev huv Koom Hum Thoj Kwm
Txaj Vaag Thoj   Group Leader
Andrew Thao(Tsaav Teeb)  Board member (Treasurer)
 

bottom

Thao United Organization.

Design by HmongIllustrated